Mitme sihtkoha salvestamine rühmana

Saate valida mitu juba salvestatud sihtkohta ja salvestada need koos rühmana. Selles jaotises kirjeldatakse rühma salvestamist juhtpaneeli kaudu. Rühmade salvestamiseks saate kasutada ka tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides). Sihtkohtade salvestamine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Samasse gruppi saab salvestada ainult sama tüüpi aadresse.
Ühiskaustu ja FTP servereid ei saa sihtkohtadena gruppidesse salvestada.
1
Valige <Aadressiraamat> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Salvesta sihtkoht.> <Rühm>.
Kui ilmub kuva, kus palutakse sisestada PIN-kood, sisestage numbriklahvide abil aadressiraamatu PIN-kood ja valige <Rakenda>. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
3
Valige <Nimi>.
Sätte <Nimi> salvestamine on valikuline. Kui salvestate sätte <Nimi>, siis saab sihtkohta tähestikulisest loendist otsida.
4
Sisestage nimi ja valige <Rakenda>.
Teksti sisestamise kohta vaadake teemat Teksti sisestamine.
5
Valige <Sihtkoht>.
6
Valige <Lisa>.
7
Valige indeks mis sisaldab sihtkohta mida soovite kustutada. Register
8
Valige sihtkoht ja seejärel valige <Rakenda>.
9
Korrake 6. kuni 8. juhist, kuni olete salvestanud kõik soovitud sihtkohad, seejärel valige <Rakenda>.
Sihtkohtade kohta teabe vaatamine
Valige sihtkoht ja valige <Andmed>.
Sihtkoha eemaldamiseks grupist
Valige sihtkoht, mille soovite rühmast eemaldada, ja valige <Kustuta>  <Jah>.
10
Valige <Registreeri kui>.
11
Valige <Lemmikud> või <Koodvalimine>.
Kui valite <Koodvalimine>, siis valige sihtkoha number või valige <Kas. numbriklahve> ja sisestage sihtkoha number.
12
Valige <Rakenda>.
60KK-03R