Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse

Selles jaotises kirjeldatakse sihtkohtade salvestamist juhtpaneeli kaudu. Sihtkohtade salvestamiseks saate kasutada ka tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides). Sihtkohtade salvestamine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
1
Valige <Aadressirmt> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Salvesta sihtkoht.>
Kui ilmub kuva, kus palutakse sisestada PIN-kood, sisestage numbriklahvide abil aadressiraamatu PIN-kood ja valige <Rakenda>. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
3
Valige salvestatava aadressi tüüp.
Sihtkohtade salvestamine LDAP-serveris
Kui kontoris on paigaldatud LDAP-server, saate otsida kasutajate teavet serveris ning salvestada neid aadressiraamatusse.
Salvestamiseks LDAP serverist peate eelnevalt täpsustama LDAP serveriga ühendamise sätted. LDAP-serverite registreerimine
Sihtkohtade salvestamine tagasikutsutud sätetest
Kui on olemas tagasikutsutud sätteid, saate valida <Tagasikut. seaded> ja salvestada sihtkohad.
4
Valige <Nimi>.
Sätte <Nimi> salvestamine on valikuline. Kui salvestate sätte <Nimi>, siis saab sihtkohta tähestikulisest loendist otsida.
5
Sisestage nimi ja valige <Rakenda>.
Teksti sisestamise kohta vaadake teemat Teksti sisestamine.
6
Valige <Faksinumber>, <E-posti aadress> või <I-faksi aadress>.
7
Sisestage sihtkoht ja valige <Rakenda>.
Täpsemate sätete määramine (ainult faksi jaoks salvestamise korral)
8
Valige <Registreeri kui>.
9
Valige <Lemmikud> või <Koodvalimine>.
Kui valite <Koodvalimine>, siis valige sihtkoha number või valige <Kas. numbriklahve> ja sisestage sihtkoha number.
10
Valige <Rakenda>.
Saate aadressiraamatusse juba salvestatud sihtkohtadest teha rühma ja salvestada selle ühe sihtkohana. Lisateavet leiate teemast Mitme sihtkoha salvestamine rühmana.
Kui soovite aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade teabeüksusi muuta või kustutada, lugege teemat Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade redigeerimine.
60KK-03L