Sihtkohtade salvestamine

 
Sageli kasutatavad faksi või skannitud dokumendi sihtkohad saate salvestada aadressiraamatusse ja neid sealt vajadusel hõlpsasti valida (Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse). Sihtkohti saab otsida tähestikulisest järjestusest, aadressiraamatu loenditest või sisestades kolmekohalise numbri (koodvalimisnumbrid). Sihtkohtade kiiremaks määramiseks saate kasutada ka järgmisi võimalusi.

Lemmikud

Kui olete aadressiraamatusse salvestanud palju aadresse, võib vajaliku sihtkoha leidmine olla keeruline. Selle olukorra vältimiseks salvestage sagedasti kasutatavad sihtkohad lemmikutena. Lemmikutena salvestatud sihtkohti saab aadressiraamatus otsida loendist <>.

Rühmvalimine

Saate valida mitu juba salvestatud sihtkohta ja salvestada need koos rühmana. Nii saate saata fakse või meilisõnumeid mitmesse sihtkohta korraga. Ka rühmi saab salvestada loendisse Lemmikud. Mitme sihtkoha salvestamine rühmana

Register

Salvestatud sihtkohad jaotatakse registritesse aadressi tüübi esimese tähemärgi järgi. Registrite vahetamine võimaldab sihtkohti kiiresti otsida. Kuva vahetamiseks puudutage / või libistage sõrmega sihtregistril külgsuunas.
<Kõik>
Kuvatakse kõik aadressiraamatus salvestatud sihtkohad.
<>
Kuvatakse lemmikutes salvestatud sihtkohtade loendi.
<>
Kuvatakse fakside sihtkohad.
<>
Kuvatakse meiliaadresside sihtkohad.
<>
Kuvatakse I-fakside sihtkohad.
<>
Kuvatakse ühiskaustade ja FTP-serverite sihtkohad. Sihtkohtade salvestamine toimub arvutis.
Ühiskausta määramine salvestuskohana
Sihtkohtade salvestamine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
<>
Kuvatakse rühmvalimises salvestatud sihtkohtade loendi.
<A–Z>/<0–9>/<ABC> to <YZ>
Kuvatakse sihtkohad adressaadinimedega, mille esimene tähemärk vastab valitud registri tähemärgile.
 
Kasutage arvutit, et salvestada ühiskaust või FTP-server skannide sihtkohana.
Ühiskausta määramine salvestuskohana
Sihtkohtade salvestamine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Aadressiraamatu saate arvutis failina salvestada (kuid te ei saa arvuti abil aadressiraamatut muuta). Salvestatud aadressiraamatu saate ka arvutist seadmesse importida. Seadete andmete importimine/eksportimine
Saate printida aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade loendi. Aadressiraamatu loend
Kui kontoris on paigaldatud LDAP-server, saate otsida kasutajate teavet serveris ning salvestada neid aadressiraamatusse. Peate eelnevalt määrama LDAP-serveriga ühenduse loomise sätted. LDAP-serverite registreerimine
60KK-03K