Paljundamise tühistamine

Kui soovite paljundamise tühistada vahetult pärast <Alusta> valimist, valige kuval <Tühista> või vajutage juhtpaneelil . Paljundamise saate tühistada ka pärast paljundamisoleku vaatamist.

Valige paljundamise ajal kuvataval kuval <Tühista>

Tühistamiseks klahvi vajutamine

Kui pärast  vajutamist kuvatakse dokumentide loend
Originaaldokumendid on skannitud ja ootavad printimist. Valige tühistamisele kuuluv paljundatav dokument ja valige <Tühista>  <Jah>.
 

Enne tühistamist kontrollige paljundamise olekut

<Olekumonitor>  <Kopeerimis-/prinditöö>  Valige paljundatav dokument vahekaardil <Kopeer.-/prinditöö olek>  <Tühista>  <Jah>
60KK-040