Paljundamise oleku ja logi vaatamine

Saate vaadata praegusi paljundamisolekuid ja paljundatud dokumentide logisid.
Kui <Kuva tööde logi> on seadistatud olekusse <Väljas>, ei saa paljundamise logi vaadata. <Kuva tööde logi>
Neist on abi järgmistel juhtudel
Kui pärast paljundatava originaaldokumendi skannimist on möödunud pikem periood, kuid printimist ei ole veel alustatud, siis võite kontrollida ootejärjekorras olevate printimistööde nimekirja.
Kui te ei leia dokumente, mis on teie arvates juba paljundatud, vaadake, ega pole ilmnenud tõrget.
1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <Kopeerimis-/prinditöö>.
3
Vaadake paljundamise olekuid või logisid.
Paljundusolekute vaatamine
1
Valige vahekaardil <Kopeer.-/prinditöö olek> dokument, mille olekut soovite vaadata.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Paljunduslogide vaatamine
1
Valige vahekaardil <Kopeerimistööde logi> dokument, mille logi soovite vaadata.
<OK> kuvatakse siis, kui dokument paljundati, ja <Tõrge> kuvatakse siis, kui dokumendi paljundamine nurjus, kuna see tühistati või ilmnes tõrge.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Kui teate <Tõrge> korral kuvatakse kolmekohaline number
See number tähistab tõrkekoodi. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
60KK-041