Paljundamise põhifunktsioonide kuva

Valides <Koopia> kuval Avamenüü ilmub paljundamise põhifunktsioonide kuva.

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvatakse sätteolek (nt paljundussuhe, paljunduspaber ja koopiate arv). Õigesti paljundamiseks kontrollige siin kuvatud sätted kindlasti üle. Kui soovite mõnda sätet muuta, valige vastav sätteüksus. Põhilised paljundustoimingud

<2-poolne>

Saate valida originaaldokumendile ja väljatrüki paberile ühepoolse ja kahepoolse paljundamise kombinatsiooni. Määrake täpsemad sätted valikus  <Muud seaded>. Põhilised paljundustoimingud
Skannib originaaldokumendi ühe külje ja prindib skannitud andmed paberi ühele küljele.
Skannib originaaldokumendi ühe külje ja prindib skannitud andmed paberi mõlemale küljele.
Skannib originaaldokumendi mõlemad küljed ja prindib skannitud andmed paberi mõlemale küljele.
Skannib originaaldokumendi mõlemad küljed ja prindib skannitud andmed paberi ühele küljele.

<N ühel>

Saate valida mustri „N ühel”, et paigutada mitmel leheküljel asuv originaaldokument ühe lehe samale küljele. Määrake täpsemad sätted valikus  <Muud seaded>. Mitme dokumendi paljundamine ühele lehele (N ühel)
Ei rakenda valikut „N ühel”.
Prindib kahe järjestikuse lehe andmed paberi ühele poolele.
Prindib nelja järjestikuse lehe andmed paberi ühele poolele.

<Muud seaded>

Saate valida täpsemad sätted või lemmiksätted, mida ei kuvata paljundamise põhifunktsioonide kuval.

<Lähtesta>

Saate taastada vaikesätete kogumi.

<Alusta>

Selle nupu abil saate käivitada kopeerimise.
60KK-03X