Paljundamisel tumedate piirjoonte kustutamine (Raami kustutamine)

 
Väljastatava paberi formaadist väiksemate originaaldokumentide paljundamisel võib juhtuda, et paljundatud kujutise servade ümber kuvatakse raamjooned. Paksus raamatus kõrvuti lehekülgede paljundamisel võivad ilmuda tumedad servad. <Kustuta raam> võimaldab need raamid ja tumedad servad eemaldada.
Kustutatava raami laiust suurendatakse või vähendatakse vastavalt sättele <Koopia suhtarv>.
<Kustuta raam> pole saadaval, kui kasutate sätet <N ühel>.
<Koopia> <Muud seaded>  <Kustuta raam> <Sees> Määrake kustutava raami laius <Edasi> Valige kuval <Skannimissuurus> originaaldokumendi suurus
Näide. Kui soovite kustutada tumedad servad ja raamid
60KK-045