Paljundamiseks originaaldokumendi tüübi valimine

 
Paljundamiseks saate valida optimaalse kujutisekvaliteedi lähtuvalt originaaldokumendi tüübist (nt tekstidokumendid, diagramme või jooniseid sisaldavad dokumendid või ajakirjafotod).
<Koopia>  <Muud seaded>  <Originaali tüüp>  Valige originaaldokumendi tüüp
<Tekst/foto>
Sobib nii teksti kui ka fotosid sisaldavate dokumentide kopeerimiseks.
<Tekst/foto (kõrge kvaliteet)>
Sobib nii teksti kui ka fotosid sisaldavate dokumentide kõrgekvaliteediliseks kopeerimiseks. Teksti või fotode kvaliteedi prioriteetsuse jaoks saate määrata ka taseme. Reguleerige sätet skaalal ja valige <Rakenda>.
Kui määratud on muu säte peale <Tekst>, siis <Tausta tiheduse seadistamine> jaoks määratakse automaatselt <Seadistamine (käsitsi)>. Põhilised paljundustoimingud
60KK-043