Koopiate sortimine lehekülje järgi

 
Kui teete mitmeleheküljelisest originaaldokumendist mitu koopiat, siis määrake koopiate sortimiseks lehekülgede järjekorras sätte <Eksemplarhaaval> olekuks <Sees>. See funktsioon on kasulik koosolekute või esitluste jaotusmaterjalide ettevalmistamisel.
<Koopia>  <Muud seaded>  <Eksemplarhaaval>  <Sees>
<Väljas>
Koopiad rühmitatakse lehekülje järgi ja neid ei sordita. Kui teete näiteks viieleheküljelisest dokumendist kolm koopiat, paigutatakse väljaprindid järgmises lehekülgede järjekorras: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Sees>
Koopiad rühmitatakse valmiskomplektidesse lehekülgede järjekorras. Kui teete näiteks viieleheküljelisest dokumendist kolm koopiat, paigutatakse väljaprindid järgmises lehekülgede järjekorras: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
60KK-048