Paljundamine

Selles peatükis kirjeldatakse põhilisi paljundamistoiminguid ja mitmeid kasulikke paljundusfunktsioone.

Põhitoimingute kasutamine

Kvaliteedi tõstmine Paljunduskvaliteedi tõstmine ja reguleerimine

Tarvilike paljundusfunktsioonide kasutamine Tarvilikud paljundusfunktsioonid

60KK-03W