Kõigi vastuvõetud dokumentide automaatselt edasi saatmine

Seade saab kõik vastuvõetud dokumendid määratud sihtkohtadesse edasi saata. Isegi kui olete kontorist väljas, saate faksiteavet mis tahes ajal ja kohas vastu võtta.

Dokumentide automaatse edasi saatmise sätete määramine

Kui edasisaatmise funktsioon sisse lülitatud, saadetakse kõik vastuvõetud dokumendid automaatselt edasi.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Funktsiooniseaded>  <Võta/edasi>  <Faksiseaded>.
3
Valige <Edastamise seaded>  <Edastamise funktsioon>.
4
Valige <Sees> jaotises <Kasuta edastamise funktsiooni>.
Kui edastamisfunktsiooni ei kasutata, valige <Väljas>.
5
Seadistage edastamise sätted.
<Edastamise sihtkoht>
Määrake edastamise sihtkoht. Märkige aadressiraamatus soovitud edastuskoha märkeruut ja valige <Rakenda>.
<Failinimi>
Saate määrata märgijada, mida kasutatakse failinimes dokumendi saatmisel e-posti/i-faksi teel või salvestamisel ühiskausta/FTP-serverisse. Failinimi määratakse automaatselt järgmisel kujul: suvaline märgijada_sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi.
Kui jätta <Failinimi> määramata, saate kasutada järgmist failinime vormingut: sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi.
6
Valige <Rakenda>.

Edasi saadetavate dokumentide printimine

Kui soovite edasisaadetavaid dokumente ise uurida, saate määrata seadmes edasisaadetud dokumentide printimise või vaid nurjunud edasisaatmisega dokumentide printimise.
<Menüü> <Funktsiooniseaded> <Võta/edasi> <Faksiseaded> <Edastamise seaded>  <Prindi pildid>  Valige <Sees> või <Ainult tõrke korral.>  

Nurjunud edasisaatmisega dokumentide printimine, uuesti saatmine või kustutamine

Saate nurjunud edasisaatmisega dokumendid mällu talletada ja need hiljem printida, uuesti saata või kustutada.

Nurjunud edasisaatmisega dokumentide mällu talletamine

<Menüü> <Funktsiooniseaded> <Võta/edasi> <Faksiseaded> <Edastamise seaded>  <Talleta pildid mällu>  <Ainult tõrke korral.>  

Mällu talletatud dokumentide printimine/uuesti saatmine/kustutamine

1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <Faksi edastustõrked>.
3
Valige dokument, mida soovite printida, uuesti saata või kustutada.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Dokumendi printimiseks valige <Prind> <Jah>.
Dokumendi uuesti saatmiseks valige <Edasta>, märkige sihtkoha ruut ja seejärel valige <Rakenda>.
Dokumendi kustutamiseks valige <Kustuta> <Jah>.
Saate Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil eelvaadata dokumente, mida ei õnnestunud edasi saata. Nurjunud edasisaatmisega dokumentide teabe kontrollimine
60KK-04X