Fakside saatmise tühistamine

Kui soovite fakside saatmise tühistada vahetult pärast <Alusta> valimist, valige kuval <Tühista> või vajutage juhtpaneelil . Fakside saatmise saate tühistada ka pärast faksi oleku vaatamist.

Valige faksi saatmise ajal kuval <Tühista>

Tühistamiseks vajutage

Kui pärast  vajutamist kuvatakse dokumentide loend
Originaaldokumendid on skannitud ja ootavad töötlemist. Valige tühistatav dokument ja valige <Tühista> <Jah>.

Enne tühistamist kontrollige edastusolekut

<Olekumonitor>  <Saatmistöö> Valige dokument vahekaardil <Saatmistöö olek>  <Tühista> <Jah>
60KK-04H