Faksi saatmise põhitoimingud

Selles jaotises kirjeldatakse originaaldokumendi faksimise põhilisi toiminguid.
Peate enne faksifunktsioonide kasutamist mõned toimingud teostama. Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine
1
Asetage üks või mitu originaaldokumenti seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Valige <Faks> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui kuvatakse sisselogimiskuva, määrake kasutajanimi, parool ja autentimisserver. Volitatud saatmisse sisselogimine
3
Valige <Lähtesta> faksimise põhifunktsioonide kuval. Faksimise põhifunktsioonide kuva
Kui on endiselt valitud eelmise kasutaja määratud sihtkohad, võib see põhjustada saatmistõrkeid. Enne saatmist lähtestage alati sätted.
4
Määrake sihtkoht.
Aadressiraamatust määramine
Koodvalimisnumbrite hulgast määramine
Sihtkohtade otse sisestamine
Sihtkohtade määramine LDAP-serveris
Sihtkoha lisamine
Faksi saatmiseks korraga mitmesse sihtkohta (järjestikune edastamine) korrake vastavaid toiminguid, kuni kõik sihtkohad on sisestatud.
Saate valida ka varem kasutatud sihtkohti. Varem kasutatud saatmissätete valimine (Kasutatud sätted)
Sihtkohtade kustutamine
Kui määrasite mitu sihtkohta, saate sihtkohad vajadusel kustutada.
5
Määrake vajadusel skannimisseaded.
Pildikvaliteedi reguleerimine
Kahepoolsete originaaldokumentide skannimine
6
Valige <Alusta>.
Kui kuvatakse kuva <Kinnita sihtkoht>, kontrollige, kas sihtkoht on õige, ja seejärel valige <Alusta skanni>.
Originaaldokumendi skannimine algab.
Kui soovite tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Fakside saatmise tühistamine
Originaaldokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Kui skannimine on valmis, saadetakse faksid.
Originaaldokumentide 1. juhises dokumendiklaasile asetamisel
Kui soovite fakse alati samade seadetega saata: Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite vajadusel kasutamiseks salvestada sätete kombinatsiooni Sageli kasutatavate sätete salvestamine
Kui soovite heliteatist, kui telefonitoru on hargilt maas: <Toru hargilt häire>
60KK-04F