Faksimise põhifunktsioonide kuva

Valides <Faks> kuval Avamenüü, kuvatakse faksimise põhifunktsioonide kuva, mis ilmub faksi saatmisel.

<Sisest. sihtk.> vahekaart

Valige see vahekaart, et sisestada otse sihtkoht.

<Määra sihtkoht> vahekaart

Valige see vahekaart, et otsida LDAP-serverit, sisestada koodvalimine või määrata sihtkoht kasutatud sätete abil.
Faksi saatmise põhitoimingud
Varem kasutatud saatmissätete valimine (Kasutatud sätted)

<Saatm./vastuv. sead.> vahekaart

Valige vahekaart, et määrata skannimise sätted. Saate muuta seadme VV-režiimi (Faksi jaoks kasutatava vastuvõturežiimi väljavalimine).

<Kinnita sihtkoht>

Saate kontrollida määratud sihtkoha nime ja faksinumbrit, samuti määratud sihtkohtade arvu. Samuti saate muuta sihtkoha faksinumbrit või tühistada sihtkoha määrangu.

<Aadressirmt>

Määrake aadressiraamatusse salvestatud sihtkohad

<Lähtesta>

Saate taastada vaikesätete kogumi.

<Alusta>

Selle nupu abil saate alustada faksimist.
60KK-04E