Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine

Saadetud ja vastuvõetud fakside ja I-fakside staatusi ja suhtluslogisid saate vaadata saatmise ja vastuvõtmise suhtes eraldi.
Kui säte <Kuva tööde logi> on määratud olekusse <Väljas>, ei saa sidelogisid vaadata. <Kuva tööde logi>
1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <Saatmistöö> või <VV-töö>.
3
Uurige saadetud ja vastuvõetud dokumentide olekuid ja sidelogisid.
Saadetud ja vastuvõetud dokumentide olekute kontrollimine
1
Valige vahekaardil <Saatmistöö olek> või <Vastuvõtutööde olek> dokument, mille olekut soovite vaadata.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Kui määrasite mitu sihtkohta, kuvatakse määratud sihtkohtade arv. Määratud mitme sihtkoha andmete kontrollimiseks valige <Sihtkoht>.
Saadetud ja vastuvõetud dokumentide sidelogide kontrollimine
1
Valige vahekaardil <Saatmistööde logi> või <Vastuvõtutööde logi> dokument, mille logi soovite vaadata.
<OK> kuvatakse dokumendi eduka saatmise või vastuvõtu korral ja <Tõrge> kuvatakse siis, kui dokumendi saatmine või vastuvõtt nurjus tühistamise või tõrke tõttu.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Kui teate <Tõrge> korral kuvatakse kolmekohaline number
See number tähistab tõrkekoodi. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
Saadetud dokumendi sihtkoha salvestamine aadressiraamatusse
Kui saadetud dokumendi sihtkoht ei ole aadressiraamatusse salvestatud, saate selle sihtkoha salvestada aadressiraamatusse, valides üksikasjade kuval <Reg. aadressiraam.>.
60KK-04Y