Fakside saatmine arvutist (Arvuti faksifunktsioon)

Arvutis loodud dokumendid saate faksiga saata otse arvutist. See funktsioon eemaldab vajaduse faksimiseks dokumendid välja printida ja säästab paberit. Määrata tuleb üldised faksisätted (Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine) ja arvutisse installida faksidraiver. Lisateavet faksidraiveri installimise kohta vaadake vastavate draiverite kasutusjuhenditest veebijuhendi saidil.
 
Sõltuvalt kasutatud operatsioonisüsteemist ja faksidraiveri versioonist võivad faksidraiveri kuvad selles juhendis erineda teie kuvadest.
Teave faksidraiveri spikri kohta
Kui klõpsate faksidraiveri kuval [Help], kuvatakse spikrikuva. Sellel kuval on juhendis Kasutusjuhend puuduv teave, sealhulgas teave draiveri funktsioonide (nt sageli kasutatavate sätete salvestamine) ja nende funktsioonide häälestamise kohta.
60KK-050