Saadetud originaaldokumendi koopia salvestamine

 
Lisaks faksi saatmisel adressaadi määramisele saate määrata, kas faksina saadetud dokumendid saadetakse eelnevalt määratud salvestusaadressile arhiveerimiseks. See on otstarbekas, kui soovite säilitada saadetud dokumentide logi Salvestusaadressina saate määrata faksinumbri, meiliaadressi, arvutis asuva ühiskausta, FTP-serveri või I-faksi.
Salvestusaadressina on võimalik määrata ainult aadressiraamatus olevaid sihtkohti. Aadressiraamatu kasutamiseks peab sihtkoht olema eelnevalt salvestatud. Sihtkohtade salvestamine
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Faksiseaded>.
3
Valige <Arhiivi saadetud dokument>.
4
Valige <Sees> jaotises <Arhiivi saadetud dokument>.
Kui saadetud dokumentide arhiveerimise funktsiooni ei kasutata, valige <Väljas>.
5
Konfigureerige saadetud dokumentide säilitamine.
<Arhiiviaadress>
Määrake saadetud dokumentide säilitamise koht. Märkige aadressiraamatus soovitud säilituskoha märkeruut ja valige <Rakenda>.
<Failinimi>
Saate määrata märgijada, mida kasutatakse failinimes dokumendi saatmisel e-posti/i-faksi teel või salvestamisel ühiskausta/FTP-serverisse. Failinimi määratakse automaatselt järgmisel kujul: suvaline märgijada_sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi.
Kui jätta <Failinimi> määramata, saate kasutada järgmist failinime vormingut: sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi.
6
Valige <Rakenda>.
60KK-04S