Mitmesugused vastuvõtumeetodid

Saate salvestada vastuvõetud faksid seadme mällu ilma neid välja printimata. Faksi paberikasutuse vähendamiseks saate kontrollida dokumentide täpseid andmeid ja printida ainult vajalikke dokumente.
60KK-04U