Faksifunktsioon

Selles peatükis kirjeldatakse põhilisi faksitoiminguid ja mitmesuguseid muid kasulikke funktsioone, mis võivad teie vajadustega sobida – näiteks „PC Fax” dokumentide saatmiseks otse arvutist, Aadressiraamat sihtkohtade määramise hõlbustamiseks ning „Edasisaatmine” fakside vastuvõtmiseks ka siis, kui olete kontorist väljas.
Peate enne faksifunktsioonide kasutamist mõned toimingud teostama. Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine
Peate enne selle funktsiooni kasutamist sihtkohad aadressiraamatus registreerima. Sihtkohtade salvestamine

Põhitoimingute kasutamine

Kasulike funktsioonide kasutamine saatmisel Kasulikud funktsioonid saatmisel

Eesmärkidele vastavalt vastuvõtmine Mitmesugused vastuvõtumeetodid

Kõigi vastuvõetud dokumentide edasi saatmine

Fakside saatmine otse arvutist

Fakside saatmine ja vastuvõtmine Interneti kaudu

60KK-04C