Järelejäänud kulutarvikute hulga kontrollimine

Toonerikassettidesse allesjäänud toonerikoguse kontrollimiseks täitke järgmised juhised. Eriti oluline on kontrollida, kas peate enne suure prinditöö alustamist varuma uue toonerikasseti.
<Olekumonitor>  <Seadme teave>  <Kasseti teave>   Toonerikasseti jääkkoguse kontrollimine  
Kuvatud toonerikasseti jääkkogust tuleks võtta kui umbkaudset kogust, mis võib erineda tegelikust kogusest.
60KK-09W