Aruannete ja loendite printimine

Saate printida aruandeid ja loendeid, et kontrollida näiteks sellist teavet nagu iga <Osakonna ID> väljaprintide koguarv või printeri seaded.

Aruannete ja loendite printimissätete konfigureerimine

Aruandeid ja loendeid saab printida kahepoolselt.

Osakonna ID väljaprintide koguarvu aruande printimine

Osakonna ID halduse aruanne
Kui osakonna ID haldus on lubatud, saate kontrollida iga <Osakonna ID> väljaprintide koguarvu, printides osakonna ID halduse aruande. Väljaprintide koguarvu kontrollimise korral saate paremini hallata oma paberi- ja toonerikassetivarusid.

Sideseansi tulemuste aruannete määramine

Saate kuvada aruanded meili, faksi ja I-faksi kaudu saatmise ja vastuvõtmise tulemuste ning ühiskausta või FTP-serverisse salvestamise tulemuste kohta. Mõni aruanne prinditakse automaatselt, kuid mõni prinditakse ainult tõrke ilmnemise korral.
Kui prinditava loendi jaotises „Tulemus“ kuvatakse „NG“, saate tõrke üksikasjade kontrollimiseks kasutada tulemuse kõrval kuvatavat kolmekohalist numbrit, mille ees on „#“. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
E-posti/I-faksi kohta prinditavad aruanded sisaldavad printeri ja meiliserveri (mitte printeri ja sihtaadressi) vahelise saatmise tulemust.
Sidehaldusaruanne
Printides sidehaldusaruande saate kontrollida saadetud ja vastu võetud dokumentide faksi või e-posti logisid. Aruande saab määrata printima iga 40 edastuse järel või käsitsi.
Faksi saatmisaruanne
Kui prindite faksi saatmisaruande, saate kontrollida saadetud dokumentide faksilogisid. Aruande saab printida kas iga kord pärast saatmise lõppu või ainult saatmistõrgete korral.
E-posti/I-faksi/faili saatmisaruanne
Kui prindite e-posti/I-faksi saatmisaruande, saate kontrollida saadetud dokumentide ning ühiskausta või FTP-serverisse salvestatud dokumentide e-posti ja I-faksi logisid. Aruande saab printida kas iga kord pärast saatmise lõppu või ainult saatmistõrgete korral.
Sideseansi tulemus
Kui e-posti/I-faksi kaudu saatmisel või ühiskausta/FTP-serverisse salvestamisel ilmneb tõrge, ei kuvata aruandes tõrkekoodi. Tõrkekoodi kontrollimiseks printige sidehaldusaruanne (Sidehaldusaruanne).
Vastuvõtuaruanne
Kui prindite vastuvõtuaruande, saate kontrollida vastuvõetud faksi- ja I-faksi dokumentide logisid. Aruande saab printida kas iga kord pärast edastuse lõppu või ainult vastuvõtutõrgete korral.

Seadete loendite printimine

Printeris registreeritud teabe ja seaded on võimalik loendina välja printida.
Aadressiraamatu loend
Kui prindite aadressiraamatu loendi, saate kontrollida aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade loendeid (nt <Koodvalimine>, <Lemmikud> ja <Rühm>).
Kasutajaandmete loend / süsteemihalduriandmete loend
Kui prindite kasutajaandmete loendi või süsteemihalduriandmete loendi, saate kontrollida seadete loendit (Seadistusmenüü loend) ja printerisse salvestatud sisu. Mõlemad loendid sisaldavad püsivara versiooni, printeris registreeritud paberiformaati ja -tüüpi ning sidehaldusaruande, saatmisaruande ja vastuvõtuaruande prindiseadeid.
Kasutajaandmete loend ei sisalda teatud seadeid (nt võrguseaded ja haldusseaded). Kõigi seadeüksuste kontrollimiseks printige süsteemihalduri andmete loend.
IPSec-protokolli reeglite loend
Kui prindite IPSec-protokolli reeglite loendi, saate kontrollida printerisse salvestatud reeglinimede ja IPSec-protokolli seadete loendit.

Printeri kasutamise olekuga seotud aruannete ja loendite printimine

Saate printida printeri olekuaruanded, toonerikassettide kasutuslogi ja PCL- või PS-režiimis saadaolevate fontide loendi.
Ökorežiimi aruanne
Aruande abil saate kontrollida igakuist prinditavate dokumentide kogumahtu ja energiatarvet. See aruanne sisaldab kasutamise oleku põhjal näpunäiteid, kuidas hoida kokku paberit ja säästa energiat.
Energiatarve võib sõltuvalt seadme töökeskkonnast ja kasutustingimustest olla teistsugune.
Tarvikute oleku aruanne
Aruande abil saate kontrollida printerisse paigaldatud tarvikute olekut.
PCL-fontide loend
Aruande abil saate kontrollida PCL-režiimis saadaolevate fontide loendit.
PS-fontide loend
Aruande abil saate kontrollida PS-režiimis saadaolevate fontide loendit.
Kassettide logi aruanne
Aruande abil saate kontrollida toonerikassettide kasutuslogisid.
60KK-0A5