Loenduri näidu vaatamine

Saate vaadata seadme poolt prinditud lehekülgede summaarset hulka. Need koguarvud sisaldavad lisaks koopiatele ja arvutitest prinditud andmete väljaprintidele fakse, aruandeid ja loendeid.
  <Loenduri kontr.>  Kontrollige prinditavate lehtede arvu
<113: kokku (mustvalge/väike)>
Kuvab paljundatud ja mustvalgena prinditud lehtede koguarvu.
<501: skannimine (kokku 1)>
Kuvab skannitud lehtede koguarvu.
<301: printimine (kokku 1)>
Kuvab prinditud lehtede koguarvu.
<Jälgimisteenus> võimaldab suhtlust kaugjälgimisserveriga. Selle käsu täitmine võimaldab regulaarselt saata printeriga seotud teavet printeriga ühendatud kaugjälgimisserverisse.
<Kontr. sead. konf.> võimaldab teil kontrollida printeriga ühendatud lisaseadmeid.
60KK-0A4