Hooldus

Selles peatükis kirjeldatakse seadme hooldamist (sh seadme puhastamist ja prindikvaliteedi reguleerimist).

Puhastamise põhitoimingud

Tarvikute vahetamine

Printeri reguleerimine ja haldamine

60KK-09H