Dokumentide turvalisuse suurendamine

Printer on varustatud turvafunktsioonidega, mis on ette nähtud dokumentide lekkimise või lubamatu muutmise takistamiseks.
Printeri allkiri
Digiallkiri lisatakse skannitud dokumentidele võtme ja sertifikaadi mehhanismi abil tõendamaks vastuvõtjale, et dokument on loodud printeriga. Vastuvõtja saab kontrollida „dokumendi loonud seadet” ja seda, „kas dokumenti on lubamatult muudetud”. Enne printeri allkirja lisamist peate looma võtme ja sertifikaadi (printeri sertifikaadi), mida kasutatakse printeri allkirja jaoks printeris. Printeri allkirjavõtme loomine
60KK-081