Võrguside võtme ja sertifikaadi loomine

Kui see on vajalik krüptitud sideks TLS-i (Transport Layer Security) kaudu, saab printeriga luua võtme ja sertifikaadi. TLS-i saate kasutada seadme kasutamiseks rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu. Iseallkirjastatud sertifikaate kasutatakse „võrguühenduses” (Network Communication) loodud võtme ja sertifikaadiga.
Kui soovite kasutada CA-allkirjaga serveru sertifikaati, saate CSR-i luua sertifikaadi asemel võtmega. Võtme ja sertifikaadi allkirjastamise taotluse (CSR) loomine
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Klõpsake [Generate Key].
Registreeritud võtme ja sertifikaadi kustutamine
Klõpsake kustutatavast võtmest ja sertifikaadist paremal nuppu [Delete] ja klõpsake nuppu [OK].
Võtit ja sertifikaati ei saa kustutada, kui see on hetkel mõnel otstarbel kasutusel (nt juhul, kui jaotises [Key Usage] kuvatakse väärtus „[TLS]” või „[IEEE 802.1X]”). Sel juhul keelake funktsioon või asendage võti ja sertifikaat enne selle kustutamist.
5
Valige [Network Communication] ja klõpsake nuppu [OK].
6
Määrake võtme ja sertifikaadi seaded.
 [Key Settings]
[Key Name]
Sisestage tähtedest ja numbritest koosnev kasutajanimi. Määrake nimi, mida teil on hiljem loendist lihtne leida.
[Signature Algorithm]
Valige ripploendist allkirjaalgoritm.
[Key Algorithm]
Valige võtme loomise algoritm valikutest [RSA] või [ECDSA] ning valige seejärel ripploendist võtme pikkus. Mõlemal juhul kehtib, et mida suurem on võtme pikkuse väärtus, seda kõrgem turvatase saavutatakse. Andmeside kiirus siiski väheneb.
 
 
Kui [SHA384] või [SHA512] on valitud suvandil [Signature Algorithm], ei ole väärtust [512-bit] võimalik võtme pikkuseks valida, kui [RSA] on valitud suvandil [Key Algorithm].
 [Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]
Sisestage sertifikaadi valideerimise alguskuupäev järjekorras: aasta, kuu, päev.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Sisestage sertifikaadi valideerimise lõpukuupäev järjekorras: aasta, kuu, päev. Varasemat kuupäeva kui [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)] ei saa seada.
[Country/Region]
Klõpsake raadionuppu [Select Country/Region] ja valige ripploendist riik/piirkond. Saate ka klõpsata raadionuppu [Enter Internet Country Code] ja sisestada riigikoodi (nt Eesti puhul EE).
[State]/[City]
Vajaduse korral sisestage asukoht (tähed ja/või numbrid).
[Organization]/[Organization Unit]
Vajaduse korral sisestage ettevõtte nimi (tähed ja/või numbrid).
[Common Name]
Vajaduse korral sisestage sertifikaadi üldnimi (tähed ja/või numbrid). Üldnime kohta kasutatakse sageli lühendit „CN” (Common Name).
7
Klõpsake [OK].
Võtme ja sertifikaadi loomine võib võtta veidi aega.
Pärast võtme ja sertifikaadi loomist registreeritakse see printeris automaatselt.
60KK-07C