Võrguside võtme ja sertifikaadi registreerimine

Võtme, sertifikaadi ja sertimiskeskuse sertifikaadi saate selle printeri jaoks kasutamiseks sertimiskeskusest. Installige ja registreerige saadud võti, sertifikaat ja sertimiskeskuse sertifikaat Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil selles printeris. Kontrollige eelnevalt võtme, sertifikaadi ja sertimiskeskuse sertifikaadi tingimusi, mis on printeri jaoks vajalikud (Haldusfunktsioonid).
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Device Management]  [Key and Certificate Settings] või [CA Certificate Settings].
Klõpsake võtme ja sertifikaadi installimiseks valikut [Key and Certificate Settings] või sertimiskeskuse sertifikaadi installimiseks valikut [CA Certificate Settings].
4
Klõpsake nuppu [Register Key and Certificate] või [Register CA Certificate].
Registreeritud võtme ja sertifikaadi või sertimiskeskuse sertifikaadi kustutamine
Klõpsake kustutatavast võtmest ja sertifikaadist või sertimiskeskuse sertifikaadist paremal nuppu [Delete] ja seejärel klõpsake nuppu [OK]. Eelnevalt installitud CA-sertifikaate ei saa kustutada.
Võtit ja sertifikaati ei saa kustutada, kui see on hetkel mõnel otstarbel kasutusel (nt juhul, kui jaotises [Key Usage] kuvatakse väärtus „[TLS]” või „[IEEE 802.1X]”). Sel juhul keelake funktsioon või asendage võti ja sertifikaat enne selle kustutamist.
Eelnevalt installitud CA sertifikaatide keelamine ja lubamine
Klõpsake keelatavast, eelnevalt installitud CA sertifikaadist paremal nuppu [Disable]. Sertifikaadi uuesti lubamiseks klõpsake sertifikaadist paremal nuppu [Enable].
5
Klõpsake [Install].
Võtme ja sertifikaadi faili või CA-sertifikaadi faili kustutamine
Klõpsake kustutatava faili nimest paremal nuppu [Delete] ja seejärel  klõpsake nuppu [OK].
6
Klõpsake nuppu [Browse], määrake installitav fail ja klõpsake nuppu [Start Installation].
Võti ja sertifikaadi fail või CA-sertifikaadi fail installitakse arvutist seadmesse.
7
Registreerige võti ja sertifikaat või CA- sertifikaat.
Võtme ja sertifikaadi registreerimine
1
Klõpsake registreeritavast võtmest ja sertifikaadifailist paremal asuvat nuppu [Register].
2
Sisestage võtme nimi ja parool.
[Key Name]
Sisestage registreeritava võtme nimi (tähed ja/või numbrid).
[Password]
Sisestage registreeritava faili privaatvõtmepaari parool (tähed ja/või numbrid).
3
Klõpsake [OK].
 CA-sertifikaadi registreerimine
Klõpsake registreeritavast CA-sertifikaadist paremal asuvat nuppu [Register].
60KK-07F