TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine

Transpordikihi turbeprotokolli (TLS) abil saate krüptida printeri ja arvutis oleva veebibrauseri vahelise side. TLS on võrgu kaudu saadetavate või vastuvõetavate andmete krüptimise mehhanism. TLS tuleb lubada, kui rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutatakse IPSec-protokolli (Pre-Shared Key Method), IEEE 802.1X autentimise (TTLS/PEAP) või SNMPv3 protokolli seadete määramiseks. TLS-i krüptitud side kasutamiseks Remote UI (Kaugkasutajaliidese) jaoks peate enne TLS-i lubamist määrama „võtme ja sertifikaadi” (serveri sertifikaadi). Looge või installige TLS-i võti ja sertifikaat enne TLS-i lubamist (Haldusfunktsioonid).
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [TLS Settings].
4
Klõpsake [Key and Certificate].
5
Klõpsake kasutatavast võtmest ja sertifikaadist paremal asuvat nuppu [Register Default Key].
Sertifikaadi üksikasjade kuvamine
Klõpsates rea [Key Name] all asuvat vastavat tekstilinki või sertifikaadi ikooni saate kontrollida sertifikaati või selle üksikasju.
6
Klõpsake [Edit].
7
Konfigureerige TLS-i üksikasjalikud sätted.
[Allowed Versions]
Määrake TLS-i [Maximum Version] ja [Minimum Version].
[Algorithm Settings]
Märkige TLS-i jaoks kasutatava krüptimisalgoritmi ruut.
8
Klõpsake [OK].
9
Valige [License/Other]  [Remote UI Settings].
10
Klõpsake [Edit].
11
Märkige ruut [Use TLS] ja klõpsake nuppu [OK].
12
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Juhtpaneeli kasutamine
Saate lubada või keelata ka TLS-i krüptitud ühenduse menüüst <Menüü> kuval Avamenüü. <Kaugkasutajaliides>
Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine TLS-i abil
Kui proovite käivitada Remote UI (Kaugkasutajaliides) siis, kui TLS on lubatud, võidakse kuvada turbesertifikaati puudutav turbehoiatus. Sel juhul kontrollige, kas aadressiväljale on sisestatud õige URL, ja jätkake Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva kuvamisega. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
TLS-i kasutamine e-posti/i-Faksi side krüptimiseks
Kui SMTP-server ja POP3-server toetavad TLS-i, saate nende serverite vahelise suhtluse jaoks lubada TLS-i (E-posti/I-faksi sätete konfigureerimine). SMTP-serveri ja POP3-serveri kohta saate lisateavet oma Interneti-teenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.
60KK-07A