Võrgu turbeseadete konfigureerimine

Pahatahtlike kolmandate isikute rünnakud (nt võrguliikluse pealtkuulamine, võltsimine ja võrgu kaudu liikuvate andmete omavoliline muutmine) võivad põhjustada volitatud kasutajatele ootamatut kahju. Olulise ja väärtusliku teabe kaitsmiseks taoliste rünnakute eest toetab printer turbe ja salastatuse suurendamiseks järgmisi funktsioone.
Tulemüüri sätted
Volituseta isikute juurdepääsu piiramiseks ja võrgu ründamiste / võrku sissetungimiste takistamiseks võib sidet piirata ainult teatud kindla IP-aadressi või MAC-aadressiga seadmetel. Andmeside piiramine tulemüüride abil
Pordinumbrite muutmine
Muude seadmetega andmete vahetamiseks kasutatavale protokollile kehtestatakse pordinumbrid, mis määratakse eelnevalt olenevalt protokolli tüübist. Pordinumber peab olema kõigi sideseadmete jaoks ühesugune. Seetõttu on pordinumbri suvalise numbriga asendamine oluline väljastpoolt häkkimise vältimiseks. Pordinumbrite muutmine
Puhverserveri seaded
Kui kliendi seadmed on ühendatud välise võrguga, luuakse side puhverserveri kaudu. Puhverserveri kasutamisel saab veebisaite turvalisemalt sirvida. Seetõttu võib eeldada turvalisuse suurenemist. Puhvri seadmine
TLS-standardi abil krüptitud ühendus
TLS on protokoll võrgu kaudu saadetavate andmete krüptimiseks ja seda kasutatakse sageli veebibrauseri või e-posti rakenduse kaudu toimuvas sides. TLS tagab turvalise võrguside, kui kasutate printerit arvuti kaudu rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine
IPSec-side
Kui TLS krüptib ainult konkreetses rakenduses (nt veebibrauser või e-posti rakendus) kasutatavad andmed, krüptib IPSec (kõik) IP-paketid tervikuna. Tänu sellele on IPSec TLS-ist mitmekülgsem turbesüsteem. IPSec-protokolli seadete konfigureerimine
IEEE 802.1X autentimine
IEEE 802.1X on volitamata võrgujuurdepääsu blokeerimise standard ja mehhanism, mis seisneb kasutajate autentimisteabe kollektiivses haldamises. Kui printer püüab ühenduda 802.1X-võrguga, peab printer läbima kasutajate autentimise tõestamaks, et ühenduse looja on volitatud kasutaja. Autentimisteave saadetakse RADIUS-serverisse, mis seda kontrollib ning olenevalt autentimise tulemusest lubab või keelab sideühenduse võrguga. Kui autentimine nurjub, blokeerib kohtvõrgulüliti (või pääsupunkt) juurdepääsu võrku väljastpoolt. Printeri saab ühendada 802.1X-võrku klientseadmena. IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded
60KK-074