Saadaolevate sihtkohtade piiramine

 
Sihtkohti, mida saab dokumentide saatmisel määrata, saab piirata nende aadressidega, mis on aadressiraamatus või LDAP-serverites registreeritud. Nii saate vähendada valede sihtkohtade määramise tõenäosust ja takistada kasutajatel teavet lekitada. Seade saate konfigureerida nii, et kuvataks kinnituskuva, mis takistaks kasutajal aadressiraamatust vale koodvalimisnumbri valimist.

Määratavate sihtkohtade piiramine

Piirake fakside ja skannitud dokumentide saatmise jaoks määratavate sihtkohtade valikut sihtkohtadega, mis „on juba registreeritud aadressiraamatus”, „mida on juba varem kasutatud” või „mida saab LDAP-serveritest otsida”. Kui see funktsioon on lubatud, keelab printer kasutajatel sisestada sihtkohti numbriklahvidega, lisada aadressiraamatusse uusi kirjeid ja redigeerida olemasolevaid aadressiraamatu kirjeid.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Üldseaded>  <Piira uued sihtkohad>  <Sees>  
See funktsioon ei piira arvutist faksimiseks saadaolevaid sihtkohti. Arvutist fakside saatmise piiramine

Eelnevalt kasutatud sihtkohtade kasutamise keelamine

Keelab sihtkohtade määramise saatmisaruannetest. Selle piirangu kasutamisega välditakse sihtkohtade valimist saatmisaruannetest järgmiste funktsioonide jaoks: „Send Fax” (Faksi saatmine), „Scan and Send as E-mail” (Skannimine ja meilisõnumi saatmine) ja „Scan and Save to Shared Folder or FTP Server” (Skannimine ja ühiskausta või FTP-serverisse salvestamine).
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada> <Üldseaded>  <Piira logist uuesti saatmist>  <Sees>  

Aadressiraamatu sihtkohtade kuvamine

Sihtkohtade määramisel koodvalimisnumbritega tuleb meelde jätta, kelle sihtkoht (või mis rühm) on registreeritud millise koodvalimisnumbri alla. Kui te neid numbreid täpselt ei mäleta, võib juhtuda, et saadate need dokumendid soovimatutesse sihtkohtadesse. Andmete saatmist soovimatutele vastuvõtjatele saate vältida printeri konfigureerimisega nii, et teie poolt saatmise sihtkohaks valitud koodvalimisnumbri üksikasjad kuvatakse enne dokumentide saatmist sellesse sihtkohta.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Üldseaded>  <Kinnita koodvalim. saatmisel>  <Sees>  

Sihtkohtade kontrollimine enne dokumentide saatmist

Saate selle sätte seadistada nii, et faksi, meilisõnumi või I-Faksi saatmise alustamisel kuvatakse sihtkoha kinnitamise kuva. Kui valida säte <Ainult järjestikedastuse puhul>, kuvatakse kinnituskuva ainult siis, kui on määratud mitu sihtkohta.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Üldseaded>  <Sihtkoha kin. enne saatmist>  Valige <Sees> või <Ainult järjestikedastuse puhul>  
60KK-07S