Faksi saatmise funktsioonide piiramine

Saate kehtestada erinevaid piiranguid fakside saatmisele, mille abil saab vältida teabe lekkimist kolmandatele isikutele või dokumentide saatmist soovimatutesse sihtkohtadesse.
 

Sisestatud faksinumbri kinnitamine

Sätte saate konfigureerida nii, et kuvataks kinnituskuva, mis takistaks kasutajal numbriklahvide abil vale numbri valimist.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Faksiseaded>  <Kinnitage sisest. faksinumber>  <Sees>  

Arvutist fakside saatmise piiramine

Saate kasutajatel keelata arvutist faksimise.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Faksiseaded>  <Luba faksidraiveri SA>  <Väljas>  

Järjestiklevituse piiramine

Saate kasutajal keelata ka faksi mitmesse sihtkohta korraga saatmist (järjestikust edastamist).
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Faksiseaded>  <Piira järjestikedastus>  <Sees>  

Sihtkohtade logidest aadressiraamatusse salvestamise keelamine

Saate seadistada nii, et sihtkohtade salvestamine fakside saatmislogidest aadressiraamatusse oleks keelatud.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Saada>  <Faksiseaded>  <Regist. logisihtk. aadressir.>  <Ära luba>  
60KK-07U