USB-funktsioonide piiramine

USB on mugav viis lisaseadmete ühendamiseks ja andmete salvestamiseks või teisaldamiseks, kuid vale haldamise korral võib see olla ka teabelekke allikaks. Olge USB-mäluseadmete kasutamisel eriti hoolikas. Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas piirata printeri USB-pordiga ühendust ja keelata USB-mäluseadmete kasutamine.
 

Arvutiga loodava USB-ühenduse piiramine

Saate keelata printeri tagaküljel paikneva USB-pordi. Kui see port on keelatud, ei saa printer USB kaudu arvutiga ühendust. See seade ei mõjuta eesmist USB-porti, mis on ette nähtud USB-mäluseadete ühendamiseks.
<Menüü>  <Eelistused>  <Väline liides>  <USB seaded>  Valige <Väljas> menüüs <Kasuta USB-seadmena>  <Rakenda>  <OK>  Taaskäivitage seade

USB-mällu skannimise funktsiooni piiramine

Saate keelata skannitud dokumentide salvestamise USB mäluseadmele.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Failide talletamine/neile juurdepääs>  <Mälukandja seaded>  Valige <Väljas> menüüs <Kasuta skannifunktsiooni>  <Rakenda>  <OK>  Taaskäivitage seade

USB-printimisfunktsiooni piiramine

Saate keelata USB-mäluseadmelt andmete printimise. USB-mäluseadmel olevaid andmeid ei saa printida.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded> <Failide talletamine/neile juurdepääs> <Mälukandja seaded>  Valige <Väljas> menüüs <Prindifunktsiooni kasutamine>  <Rakenda>  <OK>  Taaskäivitage seade
60KK-07X