Oleku ja logide vaatamine

Dokumendi failinimi ei pruugi olla kuvatud täielikult. Failinimele võib olla lisatud prinditud rakendusenimi.

Prinditavate dokumentide hetkeoleku vaatamine

Kuvatakse parajasti prinditavate või printimise ootel dokumentide loend.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] menüüs [Print]
 
Saate dokumendi kustutada, kui klõpsate nuppu [Cancel].
Sõltumata osakonna ID halduse seadest kuvatakse loendis kõik praegu prinditavad ja printimise ootel dokumendid.
Kui sisestasite üldkasutaja režiimis sisselogimisel oma kasutajanime, kuvatakse teie kasutajanimi ainult prinditavatel dokumentidel.
Klõpsake üksikasjaliku teabe kuvamiseks peatatud ja turvalistel dokumentidel nuppu [Job Number]. Saate kontrollida prinditud dokumentide kasutajanime ja lehekülgede arvu.

Vastuvõetud dokumentide hetkeoleku vaatamine

Saate kontrollida vastu võetud faksi- ja I-faksi dokumentide logisid. Samuti võite vastuvõetud faksi kustutamiseks klõpsata valikut [Delete].
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] menüüs [RX]
Vastuvõetud faksi puhul järgnevate toimingute teostamiseks peate logima sisse süsteemihaldurirežiimis ja seadme sätte <Kasuta faksi eelvaadet> olekusse <Sees>.
Kõikide vastuvõetud dokumentide printimiseks klõpsake [Print All].
Printimist ootava dokumendi printimiseks klõpsake [Print].
Printimist ootava dokumendi üksikasjaliku teabe ja eelvaate kuvamiseks klõpsake [Job Number].

Dokumentide ajaloo vaatamine

Kuvab printimise, paljundamise, saatmise (TX) ja vastuvõtmise (RX) tööde logisid.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

Nurjunud edasisaatmisega dokumentide teabe kontrollimine

Kuvab nurjunud edasisaatmisega dokumentide teave.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Forwarding Errors]
Kui olete sisse logitud süsteemihaldurirežiimi, saate vajutada [Delete] nurjunud edasisaatmisega dokumentide kustutamiseks.
Kui olete sisse logitud süsteemihaldurirežiimis, saate vajutada [Job Number] nurjunud edasisaatmisega dokumendi üksikasjaliku teabe või eelvaate kuvamiseks.

Tõrketeabe kontrollimine

Kui ilmneb tõrge ja kui klõpsate avalehe jaotises [Error Information] kuvatavat teadet, kuvatakse see leht. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Error Information]

Kulutarvikute andmete vaatamine

Kuvatakse paberi suurus ja paberi tüüp selles paberiallikas, ning toonerikasseti mudeli number, jne. Samuti saate kulutarvikute vaate avamiseks klõpsata avalehel nuppu [Check Consumables Details] (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva).
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Consumables]

Printeri tehniliste andmete vaatamine

Kuvatakse teave suurima printimiskiiruse ja printeri omaduste kohta.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Device Features]

Süsteemihalduri teabe vaatamine

Kuvatakse printeri ja süsteemihalduri teave. Siin kuvatavad printeri nimi ja süsteemihalduri muu teave vastavad sätetele [System Manager Information] lehel [User Management] või sätetele [Device Information Settings] lehel [Device Management].
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Device Information]

Printimise loenduri vaatamine

Kuvatakse printimise, paljundamise ja faksifunktsioonide abil prinditud lehtede koguarv.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Check Counter]

Toonerikassettide ajaloo vaatamine

Saate vaadata toonerikassettide kasutajalogisid ja muid logisid.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Cartridge Log]

Seadme praeguse kasutusoleku kontrollimine

Kuvab igakuist prinditavate dokumentide kogumahtu ja energiatarvet. Saate kuvada ökorežiimi teabe kuva ja muuta paberikulu ja energiatarbe sätteid.
Logige sisse rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine [Status Monitor/Cancel]  [Eco Information]
60KK-085