Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu

Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil saab muuta mitmesuguseid printeri seadeid. Enamiku seadeid saab määrata ka printeris, kuid mõned seaded saab määrata ainult Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil. Käesolevas jaotises kirjeldatakse Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil printeri sätete muutmise põhilist käiku.
Mõnda sätet saab määrata ainult siis, kui olete sisse loginud süsteemihaldurirežiimi.
Mõned sätted võivad vajada toiminguid, mis erinevad siin kirjeldatust.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake kuva vasakpoolses osas sätet, mida soovite konfigureerida.
4
Vajaduse korral klõpsake soovitud lehe kuvamiseks linki.
5
Klõpsake [Edit].
6
Määrake soovitud sätted.
7
Klõpsake [OK].
8
Vajadusel taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Printeri taaskäivitamise vajaduse kohta saate teavet redigeerimise kuvale ilmuvast sõnumist.
60KK-086