Seadete andmete importimine/eksportimine

Saate salvestada aadressiraamatus olevad andmed ja printeri seadete andmed oma arvutisse (eksportida). Samuti saab arvutisse salvestatud andmeid teisaldada printerisse (importida). Saate aadressiraamatu sihtkohti mitmesse seadmesse hõlpsalt kopeerida.* Nende funktsioonide kasutamiseks peate olema sisse loginud süsteemihaldurirežiimi.
*Kui kasutate sama mudelit, saate importida/eksportida printeri seadete andmeid.
Ärge lülitage printerit välja enne, kui importimine või eksportimine on lõpule jõudnud
Toimingu lõpulejõudmiseks võib kuluda mitu minutit. Kui printer lülitatakse selle toimingu ajal välja, võib see andmeid või printerit kahjustada.
Ärge kasutage printerit eksportimise/importimise ajal
Enne eksportimist/importimist kontrollige, et ükski toiming (nt dokumentide printimine) poleks hetkel pooleli.
Seadete kohta, mida ei ole võimalik importida/eksportida, saate lisateavet jaotisest Seadistusmenüü loend.
Seadete andmeid saate salvestada/laadida ka USB-mäluseadme abil, kasutades selleks printeri juhtpaneeli. <Import/eksport>
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.

Seadete andmete eksportimine

Saate eksportida aadressiraamatu andmeid ja printeri seadete andmeid ning salvestada need arvutisse. Aadressiraamatu saab eksportida seadme konfiguratsiooniteabe failina (*.dcm) või Canoni aadressiraamatu failina (*.abk). Valige seadme konfiguratsiooniteabe faili tüüp, et salvestada andmed varukoopiana või et kopeerida aadressiraamatu andmed teise sama tüüpi seadme mudelisse. Valige Canoni aadressiraamatu faili tüüp, et kopeerida aadressiraamatu andmed faksidraiverisse või teist tüüpi seadme mudelisse. Tähtsaid seadeid on soovitatav regulaarselt varundada.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Data Management]  [Export].
4
Valige eksporditavad sätted ja määrake krüptimisparool.
[Address Book (ABK)]
Valige märkeruut, et eksportida aadressiraamatu andmed Canoni aadressiraamatu failina (*.abk).
Kui märkeruut [Address Book (ABK)] on valitud, ei saa seadme seadeid koos aadressiraamatu andmetega eksportida.
[Address Book]
Valige märkeruut, et eksportida aadressiraamatu andmed seadme konfiguratsiooniteabe failina (*.dcm).
[Address Book PIN]
Kui aadressiraamat on koodiga kaitstud, sisestage aadressiraamatu kood. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
[Settings/Registration]
Valige see ruut printeri seadete eksportimiseks.
[Application Library Settings Information]
Märkige see ruut Application Library (Rakenduste teek) seadistusandmete eksportimiseks.
[Encryption Password]
Eksporditavate andmete krüptimiseks sisestage tähtedest ja numbritest koosnev parool. Sisestage sama parool väljale [Confirm]. Kui märkeruut [Address Book] või [Settings/Registration] on valitud, ei saa andmeid eksportida ilma krüptimisparooli määramata.
Parooli nõutakse eksporditud andmete importimisel. Seadete andmete importimine
5
Klõpsake [Start Exporting].
6
Täitke ekraanil kuvatavad juhised eksporditavate andmete salvestamiskoha määramise kohta.
Seadeandmed salvestatakse.

Seadete andmete importimine

Laadige (importige) printerist eksporditud andmed. Printeri seaded saate ka importida oma printerist mõnda teise printerisse, kui mudelid on samad.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Data Management]  [Import].
4
Määrake fail, sisestage parool ning valige imporditavad sätted.
[File Path]
Klõpsake valikul [Browse] ja valige fail. Importida saab ainult seadme konfiguratsiooniteabe faili (*.dcm) või Canoni aadressiraamatu faili (*.abk). Kui valite Canoni aadressiraamatu faili tüübi, pole vaja muid üksusi seadistada.
[Decryption Password]
Sisestage seadete eksportimisel seadistatud parool.
[Address Book]
Valige see ruut, et importida aadressiraamatu andmed.
Aadressiraamatu andmete importimisel kirjutatakse hetkel printerisse registreeritud aadressiraamatu sissekanded üle.
[Address Book PIN]
Kui aadressiraamat on koodiga kaitstud, sisestage aadressiraamatu kood. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
[Settings/Registration]
Valige see ruut printeri seadete importimiseks.
[Application Library Settings Information]
Märkige see ruut Application Library (Rakenduste teek) seadistusandmete importimiseks.
5
Klõpsake [Start Importing].
6
Klõpsake [OK].
Valitud seadete andmed laaditakse printerisse.
7
Klõpsake [OK].
Kui märkisite 4. juhises ruudu [Settings/Registration], taaskäivitub printer automaatselt.
60KK-089