LDAP-serveri autentimine

Kui teie süsteemi on installitud LDAP-server, saate seadistada nii, et saatmisfunktsiooni kasutamisel teostatakse LDAP-serveri autentimine. See võimaldab vältida volitamata kasutust kolmandate isikute poolt ja teabeleket. Kui volitamissätted on lubatud, ilmub ekraanile volitatud saatmise funktsiooni kuva, kui faksi saatmise ja skannimise funktsioonid on kasutusel ning tööd saab jätkata vaid siis, kui LDAP-server on selle õigesti volitanud. Kasutage siin kirjeldatud sätteid LDAP-serveri autentimise konfigureerimiseks. Lisateavet autentimiseks kasutatava serveri registreerimise kohta leiate teemas LDAP-serverite registreerimine.
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [TX Settings]  [Authentication Settings for Send Function].
4
Klõpsake [Edit].
5
Märkige funktsiooni [Use User Authentication] ruut ja valige, kas väljalogimisel kuvatakse kinnitusaken.
[Use User Authentication]
Märkige see ruut volitatud saatmise funktsiooni sisselogimise kuva kuvamiseks, kui kasutatakse faksi saatmise või skannimise funktsiooni (LDAP-serveri autentimine).
[Display Confirmation Screen When Logging Out]
Märkige see ruut, et kuvada kuva, mis võimaldab teil valikuliselt logida välja, kui olete sisse loginud nii volitatud saatmise funktsiooni kui ka osakonna ID-halduse jaoks. Kui tühjendate selle märkeruudu, ei kuvata väljalogimisel valimiskuva ja teid logitakse välja nii volitatud saatmise funktsioonist kui ka osakonna ID-haldusest.
6
Konfigureerige meilisõnumi/I-faksi sätted.
[E-Mail/I-Fax Sending]
Märkige, kas lubada e-kirjade ja I-fakside saatmine.
[Do Not Allow]
Meilisõnumite ja I-fakside saatmine keelatakse. <E-post> ja <I-faks> ei ole skannimisfunktsiooni puhul enam kasutusel.
[Allow]
Meilisõnumite ja I-fakside saatmine lubatakse.
[Only Allow Sending to Myself]
Kõik saadetavad meilid ja I-faksid blokeeritakse, v.a need, mis saadetakse volitatud meiliaadressidega kasutajatele. Volitatud kasutajate meiliaadressid peavad olema registreeritud LDAP-serveris.
[Authentication Method]
Kui [Allow] või [Only Allow Sending to Myself] on valitud funktsioonis [E-Mail/I-Fax Sending], võimaldab see määrata, kas meilisõnumi saatmisel kuvatakse SMTP-serveris autentimiskuva.
[Display the authentication screen using the same user name as when the sending operation started]
Kuvatakse autentimiskuva, kus on näidatud sama kasutajanimi ja parool, mis on sisestatud volitatud saatmise funktsiooni sisselogimise kuval.
[Display the authentication screen without any authentication information]
Kuvatakse autentimiskuva, mille kasutajanime ja parooli tekstiväljad on tühjad.
[Use device-specific authentication information and do not display the authentication screen]
Meilisõnumite või -fakside saatmisel ei kuvata autentimiskuva. SMTP-serveris kasutatakse autentimiseks kasutajanime ja parooli, mis on seatud valikus [E-Mail/I-Fax Settings] E-posti/I-faksi sätete konfigureerimine.
[Specify Authentication User Destination as Sender]
Märkige see ruut, kui saatjaks seadistatakse volitatud kasutaja e-posti aadress. Volitatud kasutajate meiliaadressid peavad olema registreeritud LDAP-serveris. Kui tühjendate selle märkeruudu, seadistatakse saatjaks sätetes [E-Mail/I-Fax Settings] määratud e-posti aadress.
7
Konfigureerige faili saatmise sätted (ühiskausta ja FTP-serveritesse salvestamiseks).
[File Sending]
Määrake, kas lubatakse ühiskaustadesse ja FTP-serveritesse salvestamine.
[Do Not Allow]
Ühiskaustadesse ja FTP-serveritesse salvestamine on blokeeritud. <Fail> ei ole skannimisfunktsiooni puhul enam kasutusel.
[Allow]
Ühiskaustadesse ja FTP-serveritesse salvestamine ei ole blokeeritud.
[Only Allow Sending to Myself or Specified Folder]
Ühiskaustadesse (peale ettenähtud kaustade) ja FTP-serveritesse salvestamine on blokeeritud. Andmed salvestatakse LDAP-serveris registreeritud kaustadesse või suvandis [Specify Destination Folder] määratud kausta.
Kui olek [Allow] on määratud suvandis [File Sending]
Kui olek [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] on määratud suvandis [File Sending]
8
Konfigureerige faksi saatmise sätted.
[Fax Sending]
Valige, kas lubate fakside saatmise. Valik [Do Not Allow] takistab kasutajal printerist fakside saatmist.
9
Klõpsake [OK].
60KK-073