Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi seadistamine

Seadistage süsteemihalduri konto „süsteemihalduri ID”. Süsteemihalduri ID jaoks saate seada ka PIN-koodi. Kui süsteemihalduri ID on määratud, saate juurdepääsu süsteemihalduri õigusi nõudvatele seadetele <Võrk> ja <Haldamisseaded> ainult siis, kui süsteemihalduri ID ja PIN-kood on õigesti sisestatud. Süsteemihalduri ID seadete teave on printeri turvalisuse seisukohalt määrava tähtsusega, seega veenduge, et süsteemihalduri ID-d ja PIN-koodi teavad ainult administraatorid.
1
Puudutage valikut <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Haldamisseaded>.
Juhul kui süsteemihalduri ID on juba seadistatud
Kui kuvatakse sisselogimiskuva, sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
3
Valige <Kasutajahaldus>  <Süsteemihalduri teabe seaded>.
4
Valige <Süsteemihalduri ID ja PIN>.
5
Määrake süsteemihalduri ID ja PIN-kood.
Määrake <Süsteemihalduri ID>  <Süsteemihalduri PIN>.
Sisestage iga ühiku arv ja valige <Rakenda>.
Kuvatakse kinnituskuva. Sisestage kinnitamiseks veel üks kord PIN-kood.
Ei saa registreerida ID-d või PIN-koodi, mis sisaldab ainult nulle (nt „00” või „0000000”).
Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi sätete tühistamiseks tühjendage tekstiväli ja puudutage valikut <Rakenda>, kui tekstiväljad on tühjad.
Süsteemihalduri nime seadmine
Ärge unustage oma PIN-koodi. Kui unustasite PIN-koodi, võtke ühendust oma Canoni edasimüüjaga või kasutage Canoni teabeliini.
Seadete konfigureerimine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Klõpsake nuppu [Settings/Registration] [User Management]  [System Manager Information]  [Edit] ja määrake kuvatavad seaded.
Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil saate registreerida mitmesugust teavet, sealhulgas kontaktteavet, administraatorite kommentaare, printeri paigalduskohta ja ka seadeid, mida saate registreerida juhtpaneelil. Registreeritud teavet saab vaadata Remote UI (Kaugkasutajaliides) lehel [Device Information]. Süsteemihalduri teabe vaatamine
Printerisse sisselogimine
Kui püüate pääseda juurde valikutele, mis nõuavad süsteemihalduri õigusi, näiteks <Võrk> ja <Haldamisseaded>, siis kuvatakse sisselogimise kuva, kui süsteemihalduri ID on määratud. Seadmesse sisselogimine
Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi peate sisestama ka süsteemihalduri režiimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu sisselogimiseks. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
60KK-070