Juurdepääsuõiguste seadmine

Kaitske printerit volitamata juurdepääsu eest, lubades printerit kasutada ainult juurdepääsuõigustega kasutajatel. Juurdepääsuõigused on määratud eraldi süsteemihaldurite, üldiste kasutajate ja Remote UI (Kaugkasutajaliidese) jaoks. Kui õigused on määratud, peab kasutaja printimiseks või seadete muutmiseks sisestama ID ja PIN-koodi.
 
Seadistage süsteemihalduri jaoks täielike juurdepääsuõigustega konto nimega „süsteemihalduri ID”. „Süsteemihalduri ID” konto loomine võimaldab hallata üldisi kasutajaid. Osakonna ID kasutamise korral saate selle printeri kasutamiseks määrata PIN-koodi ja jälgida iga osakonna ID kaudu prinditavate lehekülgede arvu. Remote UI (Kaugkasutajaliidese) juurdepääsu PIN-koodi määramise teel saate piirata Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kasutamist.
Süsteemihalduri ID
Süsteemihalduri ID on täielike juurdepääsuõigustega konto. Kui määrate süsteemihalduri ID, peate printerisse sisselogimisel kasutama süsteemihalduri ID andmeid, et saada juurdepääsu seadetele, mis nõuavad süsteemihalduri õigusi, näiteks <Võrk> või <Haldamisseaded>. Soovitatav on määrata ja salvestada süsteemihalduri ID. Vastasel juhul saab igaüks muuta printeri seadeid. Registreerida saab ainult ühe süsteemihalduri ID. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi seadistamine
Osakonna ID (Department ID Management)
Registreerides osakonna ID saate määrata kasutaja (kasutajate rühma) juurdepääsuõigused. Saate registreerida mitu osakonna ID-d. Kui kasutaja püüab kasutada printerit, kui osakonna ID-d on lubatud, kuvatakse sisselogimiskuva ja kasutaja peab printeri kasutamiseks sisestama oma osakonna ID ja PIN-koodi. Saab esitada andmed näiteks iga osakonna ID kaudu prinditud lehekülgede arvu kohta. Osakonna ID halduse seadmine
Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood (Remote UI Access PIN)
See on PIN-kood Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kasutamise piiramiseks. Ainult PIN-koodi teadvad kasutajad pääsevad juurde Remote UI-le (Kaugkasutajaliidesele). Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi seadmine
Saatmisfunktsiooni autentimissätted (volitatud saatmine)
Kui teie süsteemi on installitud LDAP-server, saate seadistada nii, et faksi- või skannimisfunktsiooni kasutamisel teostatakse LDAP-serveri autentimine. LDAP-serveri autentimine
60KK-06Y