Printeri haldamine

Vähendamaks printeri kasutamisega seotud erinevaid ohte, näiteks isikuandmete lekkimist ja kõrvaliste isikute poolt loata kasutamist, on vajalikud pidevad ja tõhusad turvameetmed. Printeri ohutu kasutamise tagamiseks peab süsteemihaldur haldama selliseid olulisi seadeid nagu juurdepääsuõigused ja turvasätted.

Põhihaldussüsteemi konfigureerimine

Hooletusest või väärkasutamisest tulenevatest riskideks valmistumine

Tõhusa haldamise tagamine

Süsteemi konfiguratsiooni ja sätete haldamine

60KK-06X