Faksimine teenuse AirPrint abil

Mac-seadmest saate fakse saata peaaegu samamoodi nagu prindiksite Mac-seadmest.
Nõuded süsteemile
Teenuse AirPrint abil fakside saatmiseks on vajalik Mac-seade opsüsteemiga OS X 10.9 või uuema versiooniga.
Võrgukeskkond
Nõutav on üks järgmistest keskkondadest:
Keskkond, kus Apple'i seade ja printer on ühendatud sama kohtvõrguga.
Keskkond, kus Apple'i seade on printeriga ühendatud USB kaudu.
Faksimiseks peab määrangu <IPP-printimise kasutamine> väärtuseks olema seatud <Sees>. AirPrindi saadaolevate funktsioonide sätete muutmine

Mac-seadmest faksimine

1
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja Mac-seadmega ühendatud.
Selle kohta saate lisateavet teemast Võrgukeskkonna seadistamine.
2
Lisage seade Mac-arvutisse jaotisest [System Preferences] [Printers & Scanners].
Kui printer on juba lisatud, ei ole see toiming vajalik.
3
Avage dokument soovitud rakenduses ja siis kuvage printimise dialoogiboks.
Printimise dialoogiboksi kuvamine võib sõltuvalt rakendusest olla teistsugune. Lisateavet leiate kasutatava rakenduse kasutusjuhendist.
4
Valige printimise dialoogiboksis see printer.
Kuvatakse Mac-seadmega ühendatud printerid. Valige selles juhises oma printeri faksidraiver.
5
Määrake sihtkoht.
6
Klõpsake [Fax].
Fakside saatmise käivitub.
60KK-06R