Juhul kui teenust AirPrint ei saa kasutada

Juhul kui teenust AirPrint ei saa kasutada, püüdke rakendada järgmisi meetmeid.
Veenduge, et printer on sisse lülitatud. Kui printer on sisse lülitatud, lülitage printer esmalt välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja lülitage printer uuesti sisse. Kontrollige, kas probleem on lahenenud.
Veenduge, et printeri näidikul poleks kuvatud tõrketeateid.
Veenduge, et Apple'i seade ja printer on ühendatud sama kohtvõrguga. Kui printer on sisse lülitatud, võib kuluda paar minutit, enne kui printer on ühenduse kasutamiseks valmis.
Veenduge, et Bonjour oleks teie Apple'i seadmes lubatud.
Veenduge, et printer on konfigureeritud lubama arvutist tehtavad toimingud isegi juhul, kui osakonna ID-d või parooli pole sisestatud. Tööde blokeerimine, kui osakonna ID pole teada
Printimiseks veenduge, et printerisse oleks sisestatud paber ja printeris oleks piisavalt toonerit. Teenuse AirPrint kuva kuvamine
Skannimise jaoks veenduge, et printeri võrgulingi skannimissäte oleks <Sees>. AirPrindi saadaolevate funktsioonide sätete muutmine
60KK-06S