Printimine teenuse AirPrint abil

Võimaldab printida iPad'ist, iPhone'ist, iPod touch'ist või Mac'ist ilma printeridraiverit kasutamata.
 
Nõuded süsteemile
Teenuse AirPrint abil saab printida, kui on olemas mõni allpool nimetatud Apple'i seade:
iPad (kõik mudelid)
iPhone (3GS või uuem)
iPod touch (3. põlvkond või uuem)
Mac (Mac OS X 10.7 või uuem)*
 
* OS X v10.9 või uuem versioon, kui kasutate USB-ühendust.
Võrgukeskkond
Nõutav on üks järgmistest keskkondadest:
Keskkond, kus Apple'i seade ja printer on ühendatud sama kohtvõrguga.
Keskkond, kus Apple'i seade ja printer on teineteisega ühendatud otse.
Keskkond, kus Apple'i seade on printeriga ühendatud USB kaudu.
Printimiseks peate seadma määrangu <IPP-printimise kasutamine> väärtuseks <Sees>. AirPrindi saadaolevate funktsioonide sätete muutmine

iPadist, iPhone'ist või iPod touche'ist printimine

1
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja Apple'i seadmega ühendatud.
Selle kohta saate lisateavet teemast Võrgukeskkonna seadistamine.
Otseühenduse kohta teabe saamiseks vt teemat Otseühendus (Pöörduspunkti režiim).
2
Puudutage oma Apple'i seadme rakenduses menüüsuvandite kuvamiseks nuppu .
3
Puudutage valikut [Print].
4
Valige oma seade jaotisest [Printer].
Sellel kuval kuvatakse võrguühendusega printerid. Valige selles etapis oma printer.
Selle seadme valimise kuva jaotises [Printer] ei näidata rakendustes, mis ei toeta AirPrinti. Neid rakendusi kasutades ei saa printida.
5
Määrake printimisseaded vastavalt vajadusele.
Saadaolevad sätted ja paberiformaadid võivad olenevalt kasutatavast rakendusest olla erinevad.
6
Puudutage valikut [Print].
Printimine algab.
Printimisoleku vaatamine
Printimise ajal vajutage kaks korda Apple’i seadme nuppu Home (Avakuva) ja puudutage nuppu [Print].

Mac-seadmest printimine

1
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja Mac-seadmega ühendatud.
Selle kohta saate lisateavet teemast Võrgukeskkonna seadistamine.
2
Lisage seade Mac-arvutisse jaotisest [System Preferences] [Printers & Scanners].
Kui printer on juba lisatud, ei ole see toiming vajalik.
3
Avage dokument soovitud rakenduses ja siis kuvage printimise dialoogiboks.
Printimise dialoogiboksi kuvamine võib sõltuvalt rakendusest olla teistsugune. Lisateavet leiate kasutatava rakenduse kasutusjuhendist või spikrist.
4
Valige printimise dialoogiboksis see printer.
Kuvatakse Mac-seadmega ühendatud printerid. Valige selles etapis oma printer.
5
Määrake printimisseaded vastavalt vajadusele.
Saadaolevad sätted ja paberiformaadid võivad olenevalt kasutatavast rakendusest olla erinevad.
6
Klõpsake [Print].
Printimine algab.
60KK-06K