Teenuse AirPrint kasutamine

Selles jaos kirjeldatakse teenuse AirPrint kasutamiseks vajalikke seadeid ja protseduure, mida tuleb teha Apple'i seadmetega.
AirPrinti seadistamine
AirPrinti funktsioonid
Tõrkeotsing

AirPrinti sätete konfigureerimine

Saate salvestada printeri tuvastamiseks kasutatava teabe, nt printeri nime ja printeri asukoha. Samuti saate funktsiooni AirPrint printeris keelata. Nende seadete muutmiseks saate kasutada rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud printeri Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
Kui kasutate mobiilseadet, nt iPadi, iPhone'i või iPod touchi, lugege selles jaotises sõna „klõpsake” asemel „puudutage”.
3
Valige [Network Settings]  [AirPrint Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Määrake soovitud sätted.
[Use AirPrint]
AirPrinti lubamiseks märkige see ruut. Teenuse AirPrint keelamiseks tühjendage see ruut.
[Printer Name]
Sisestage printeri nimi. Kui mDNS-i nimi on valikus [mDNS Settings] juba salvestatud (DNS-i konfigureerimine), siis kuvatakse salvestatud nimi.
[Location]
Sisestage printeri asukoht. Kui asukoht on valikus [Device Information Settings] ([Device Management] menüüs [Management Settings] (Settings/Registration)) juba salvestatud, siis kuvatakse salvestatud nimi.
[Latitude]
Sisestage printeri paigalduskoha laiuskraad.
[Longitude]
Sisestage printeri paigalduskoha pikkuskraad.
6
Klõpsake [OK].
Kui valite [Use AirPrint], siis seatakse järgmised sätted valikus <Võrk> olekusse <Sees>.
HTTP kasutus
IPP prindiseaded
mDNS kasutus IPv4
mDNS kasutus IPv6
Kasuta Network Link Scani
Kui muudate varem määratud väärtust [Printer Name], ei pruugi siiani printimiseks kasutatav olnud Mac-seade enam printimiseks kasutatav olla. See on sellepärast, et IPv4 <mDNS-i nimi> (DNS-i konfigureerimine) muutub samuti. Sel juhul lisage see printer uuesti Mac-seadmesse.
Printeri nime sisestamine lihtsustab printeri tuvastamist, kui AirPrinti toetavad mitu printerit.

AirPrindi saadaolevate funktsioonide sätete muutmine

Kui soovite AirPrinti mittekasutatavad funktsioonid keelata või andmevahetust krüptida, konfigureerige vajalikud seaded juhtpaneelil.

Teenuse AirPrint kuva kuvamine

Saate kuvada teenuse AirPrint kuva, mille kaudu pääsete juurde teenuse AirPrint seadetele ja saate vaadata teavet kulutarvikute (nt paberi ja toonerikasseti) kohta. Lisaks saate konfigureerida turbefunktsiooni seadeid.
1
Valige [System Preferences]  [Printers & Scanners], seejärel lisage seade kasutatavale Macile.
Kui printer on juba lisatud, ei ole see toiming vajalik.
2
Valige oma seade printerite loendist menüüs [Printers & Scanners].
3
Klõpsake [Options & Supplies].
4
Klõpsake [Show Printer Webpage].
5
Logige Remote UI-sse (Kaugkasutajaliidesesse) sisse.
Teenuse AirPrint seadete muutmiseks tuleb sisse logida administraatorina.

AirPrint-teenuse erileht

Kui logite sisse administraatori õigustega, kuvatakse AirPrint-teenuse allpool näidatud erileht.

[AirPrint Settings]

Võimaldab kontrollida teenuse AirPrint sätete hulgas sisestatud väärtusi, näiteks printeri nime ja asukohta. Seadete muutmiseks klõpsake nuppu [Edit].

[Other Settings]

[Print Security Settings]
Kasutage printimise turbeseadete konfigureerimiseks TLS-sidet või autentimist.
[Scan Security Settings]
Kasutage printimise turbeseadete konfigureerimiseks TLS-sidet.
[TLS Settings]
Võimaldab muuta TLS-side puhul kasutatavat võtit ja sertifikaati. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine
[Key and Certificate Settings]
Võimaldab luua ja installida võtme ja sertifikaadi või taotleda sertifikaadi väljastamist. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine

[Consumables Information]

Võimaldab kontrollida teavet printeri iga paberiallika ja kulumaterjali kohta ning seadme versiooni.

Kaubamärgid

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X ja Safari on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. AirPrint ja AirPrinti logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.
60KK-06J