Mobiilseadmega ühendamine

Mobiilseadme ja printeri ühendamiseks on kaks meetodit: ühendamine traadita kohtvõrgu marsruuteri kaudu ja printeriga traadita otseside kasutamine. Valige ühendusmeetod sõltuvalt sidekeskkonnast ja kasutatavast seadmest. Kasutage mobiilseadmega ühendamiseks valikuid <Mobiiliportaal> (Avamenüü kuva).

Ühendamine traadita kohtvõrgu marsruuteri abil

Kui näiteks ühendate arvuti ja printeri, ühendage mobiilseade ja printer traadita kohtvõrgu marsruuteri kaudu. Ühendamine traadita kohtvõrgu marsruuteri abil (Kohtvõrguühendus)

Otsene ühendamine

Ühendage mobiilseade printeriga traadita otse, st ilma traadita kohtvõrku kasutamata. Printeri saab kohe traadita ühendada ka väljaspool traadita kohtvõrgu leviala. Otseühendus (Pöörduspunkti režiim)
60KK-06C