Printeri juhtimine kaugjuhtimise teel

Remote UI (Kaugkasutajaliidest) saate kasutada nutitelefoni või tahvelarvuti veebibrauseri kaudu. Mobiilseadme abil saate kinnitada printeri oleku või määrata erinevaid sätteid. Pange tähele, et Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva ei pruugita mõnes seadmes ja keskkonnas korralikult kuvada.

Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine mobiilseadmes

Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kasutamiseks sisestage veebibrauseri aknasse printeri IP-aadress. Enne kasutamist kinnitage printeri jaoks määratud IP-aadress (Võrgusätete vaatamine). Kui te ei tea IP-aadressi, küsige oma võrguadministraatorilt.
1
Avage mobiilseadmes veebibrauser.
2
Sisestage aadressiväljale aadress „http://<seadme IP-aadressi>/”.
Kui soovite kasutada IPv6-aadressi, ümbritsege IPv6-aadress sulgudega.
Näide: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Remote UI (Kaugkasutajaliidese) nutitelefoniversiooni puhul jääb kuvatavate üksuste osa ära. Kui soovite kinnitada kõiki üksusi, kasutage varianti „PC Version”.
60KK-06W