Andmete saatmine e-posti teel/andmete salvestamine ühiskausta või FTP-serverisse

Selles jaotises kirjeldatakse protseduure dokumentide skannimiseks ja skannitud andmete saatmiseks otse seadmesse, manustades neid e-kirjale või salvestatud ühiskausta või FTP-serverisse.
Enne selle funktsiooni kasutamist peate tegema mõned toimingud, nt määrama meiliserveri seaded. Jätkake e-postiga saatmise/I-faksiga saatmise ja vastuvõtmise sätetega
Enne, kui saate andmed salvestada ühiskausta või FTP-serverisse, peate tegema mõned toimingud, näiteks määrama skannitud dokumentide salvestamise koha.
Ühiskausta määramine salvestuskohana
FTP-serveri määramine salvestuskohana
1
Asetage dokument (dokumendid) seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Puudutage kuval <Skanni> valikut Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui ilmub sisselogimise kuva, siis sisestage kasutajanimi, parool ja serveri autentimisandmed. Volitatud saatmisse sisselogimine
3
Valige skannimise põhifunktsioonide kuval <E-post> või <Fail>. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake sihtkoht.
Aadressiraamatust määramine
Koodvalimisnumbrite järgi määramine
Sihtkoha otsene sisestamine (e-kirja saatmine)
Sihtkohtade määramine LDAP-serveris
Määramine mobiilseadme aadressiraamatust (e-posti saatmine)
Kui ilmub kuva, millel on sihtkoht juba määratud
Saate saata ainult sihtkohtadesse, mis ei ole piiratud. Muudesse sihtkohtadesse saatmiseks peate saatmisfunktsiooni autentimise seaded konfigureerima nii, et saatmine ei oleks piiratud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma administraatori poole. LDAP-serveri autentimine
Sihtkohtade määramine saatmisaruannetest
Samuti saate määrata varem kasutatud sihtkohti. Saatmiseks/salvestamiseks varem kasutatud seadete taastamine (Kasutatud seadete taastamine)
Andmete salvestamine ühiskausta või FTP-serverisse
Saate määrata ainult ühe sihtkoha.
5
E-kirja saatmisel määrake vajaduse korral mitu sihtkohta (sh koopia/salakoopia adressaadid).
Valige meetod, mida kasutatakse sihtkohtade määramisel vahelehel <Määra sihtkoht>ja määrake seejärel sihtkoht.
Kui tegite valiku, <LDAP-server> või <Määra mind sihtkohaks>, siis valitakse sihtkoht väljal <Saaja>.
Aadressid <Cc> ja <Bcc> saab valida ainult valiku <Aadressiraamat> või <Koodvalimine> kasutamise korral.
Sihtkohtade kustutamine
Kui määrasite mitu sihtkohta, saate sihtkohad vajadusel kustutada.
6
Määrake vajadusel skannimisseaded.
Skannitava dokumendi suuruse määramine
Failivormingu valimine
Dokumendi suuna määramine
Kahepoolsete dokumentide skannimine
Muude skannimisseadete kohta leiate lisateavet teemadest Selge kujutisega skannimine või Failisuuruse ja kujutise kvaliteedi tasakaalu reguleerimine (Andmemaht).
E-kirja kohta saate määrata teema, sõnumi, tagasisaatmisaadressi ja vajaduse korral prioriteedi. E-posti seadete määramine
7
Valige <Alusta>.
Kuval <Kinnita sihtkoht> näidatakse, kas sihtkoht on õige. Seejärel valige <Alusta skanni>.
Dokumendi skannimine algab.
Kui soovite skannimise tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Dokumentide saatmise tühistamine
Dokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Kui skannimine on valmis, algab saatmis-/salvestusprotsess.
Dokumentide asetamisel dokumendiklaasile 1. juhises kirjeldatud viisil
Kui näidikule ilmub kuva <Faili autentimine> või <SMTP autentimine>
Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige <Rakenda>.
Saadetud dokumendi failinimi
Skannitud dokumendile antakse automaatselt failinimi järgmises vormingus: sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi. Failinime ette võib lisada suvalise märgijada (Failinime seadistamine).
Kui e-kirja saatmisel tekib tõrge
Vahetevahel saadetakse arvutis seatud e-posti aadressile veateateid. Seda mitte muutes võib see sõltuvalt teie meiliserverist põhjustada ruumipuudust teie postkastis. Soovitatav on postkasti regulaarselt tühjendada.
Postkasti tühjendamiseks toimige järgmiselt
Kui postkast tühjendatakse, siis kustutatakse kõik serveri postkastis olevad e-kirjad. Kui valite meilikonto, mida tavaliselt kasutate, siis veenduge eelnevalt, et mõnda kirja ei ole tarvis talletada.
Kui soovite skannida alati samu seadeid kasutades Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite salvestada vajaduse korral kasutatava seadete kombinatsiooni: Sageli kasutatavate sätete salvestamine
60KK-05R