Andmete salvestamine USB-mäluseadmesse

Selles jaotises kirjeldatakse dokumendi skannimist ja andmete salvestamist USB-mäluseadmesse. Lisateavet sobivate USB-mäluseadmete ja nende sisestamise/eemaldamise kohta leiate teemast USB-mäluseadme kasutamine.
<Kasuta skannifunktsiooni> tuleb määrata olekusse <Sees>. <Mälukandja seaded>
1
Asetage dokument (dokumendid) seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Puudutage kuval <Skanni> valikut Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui ilmub sisselogimise kuva, siis sisestage kasutajanimi, parool ja serveri autentimisandmed. Volitatud saatmisse sisselogimine
3
Valige skannimise põhifunktsioonide kuval <USB-mälukandja>. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded.
Skannitava dokumendi suuruse määramine
Failivormingu valimine
Dokumendi suuna määramine
Kahepoolsete dokumentide skannimine
Muude skannimisseadete kohta leiate lisateavet teemadest Selge kujutisega skannimine või Failisuuruse ja kujutise kvaliteedi tasakaalu reguleerimine (Andmemaht).
5
Valige <Alusta>.
Dokumendi skannimine algab.
Kui soovite skannimise tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Dokumentide saatmise tühistamine
Dokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Kui skannimine on valmis, algab salvestusprotsess.
Dokumentide asetamisel dokumendiklaasile 1. juhises kirjeldatud viisil
USB-mäluseadmes luuakse uus kaust ja skannitud dokument salvestatakse sellesse kausta. Skannitud dokumendi nimi määratakse automaatselt järgmises vormingus: sõna SCAN, millele järgneb neljakohaline number ja pärast punkti faililaiendi nimi. Märgijada SCAN saab failinimes asendada mõne teise suvalise märgijadaga (Failinime seadistamine).
Kui soovite skannida alati samu seadeid kasutades Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite salvestada vajadusel kasutatava seadete kombinatsiooni: Sageli kasutatavate sätete salvestamine
60KK-05L