Skannimise põhiomaduste kuva

Kui valite <Skanni> kuval Avamenüü, siis kuvatakse skannimise põhifunktsioonid.

<Arvuti>

Salvestab skannitud dokument arvutisse. Arvutisse skannimise põhifunktsioonide kuva

<Kaugskanner>

Lülitab seadme ühendusega olekusse, kui dokumente skannitakse arvutist. Arvuti kasutamine skannimiseks (Kaugskannimine)

<USB-mälukandja>

Salvestab skannitud dokumendi USB-mäluseadmesse. USB-mäluseadmesse skannimise põhifunktsioonide kuva

<E-post>

Saadab skannitud andmed e-postiga. E-kirja / I-faksi saatmise / faili salvestamise põhifunktsioonide kuva

<I-faks>

Saadab skannitud andmed I-faksiga. E-kirja / I-faksi saatmise / faili salvestamise põhifunktsioonide kuva

<Fail>

Skannitud andmed salvestatakse ühiskausta või FTP-serverisse. E-kirja / I-faksi saatmise / faili salvestamise põhifunktsioonide kuva

Arvutisse skannimise põhifunktsioonide kuva

Skannimistüüp

Valige skannimissätted. Skannimine ja arvutisse salvestamine

<Alusta>

Selle nupu abil saate käivitada skannimise.

USB-mäluseadmesse skannimise põhifunktsioonide kuva

Saatmissätted

Dokument skannitakse siin määratud sätete põhjal.

<Lähtesta>

Saate ühiselt taastada vaikesätted.

<Alusta>

Selle nupu abil saate käivitada skannimise. Sätte <MV> valimisel käivitatakse mustvalge skannimine. Sätte <Värviline> valimisel käivitatakse värviline skannimine.

E-kirja / I-faksi saatmise / faili salvestamise põhifunktsioonide kuva

E-kirja saatmine
 
I-Faksi saatmine
 
Faili salvestamine

<Määra sihtkoht> vaheleht

Valige see vaheleht, et otsida sihtkohta aadressiraamatus või LDAP-serveris, sisestada koodvalimisnumbrit või määrata sihtkohta kasutatud seadete abil.
Andmete saatmine e-posti teel/andmete salvestamine ühiskausta või FTP-serverisse
Saatmiseks/salvestamiseks varem kasutatud seadete taastamine (Kasutatud seadete taastamine)

<Saatmisseaded> vaheleht

Skannimisseadete määratlemiseks valige see vaheleht.

<Kinnita sihtkoht>

Saate määratud sihtkoha nime ja aadressi ning sihtkohtade arvu muuta.

<Lähtesta>

Saate ühiselt taastada vaikesätted.

<Alusta>

Selle nupu abil saate käivitada skannimise. Sätte <MV> valimisel käivitatakse mustvalge skannimine. Sätte <Värviline> valimisel käivitatakse värviline skannimine.
60KK-05H