Failisuuruse ja kujutise kvaliteedi tasakaalu reguleerimine (Andmemaht)

 
Skannitud dokumente JPEG-vormingusse konverteerides saate määrata faili tihendusastme. <Väike: mälumahu prioriteet> määrab tavapärasest suurema tihendusastme, et luua väiksema mahu ja madalama pildikvaliteediga failid. <Suur: pildikvaliteedi prioriteet> seevastu määrab tavapärasest väiksema tihendusastme, et luua suurema mahu, kuid kõrgema pildikvaliteediga failid.
Andmete salvestamine USB-mäluseadmesse
<Skanni> <USB-mälukandja> <Andmemaht> Määrake soovitud säte.
Andmete saatmine e-postiga või andmete salvestamine serverisse
<Skanni>  Valige sihtkohad valikutes <E-post>/<Fail>  Valige <Andmemaht> vahelehel <Saatmisseaded> Määrake säte
60KK-063