Failinime seadistamine

 
Võite määrata suvalise märgijada, mida kasutatakse skannitud dokumendi failinimes.
Andmete salvestamine USB-mäluseadmesse
Failinimi määratakse automaatselt järgmisel kujul: suvaline märgijada + neljakohaline number.faililaiendi nimi.
<Skanni>  <USB-mälukandja>  <Failinimi>  Sisestage märgijada  <Rakenda>
Andmete saatmine e-postiga/i-faksiga või andmete salvestamine serverisse
Failinimi määratakse automaatselt järgmisel kujul: suvaline märgijada_sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi.
<Skanni>  Määrake sihtkohad jaotises <E-post>/<I-faks>/<Fail>  Valige <Failinimi> vahekaardil <Saatmisseaded>  Sisestage märgijada  <Rakenda>
60KK-064