Skannimine

Originaaldokumente saate skannida seadme juhtpaneeli või arvutis asuva tarkvararakenduse kaudu. Sõltumata sellest, kumba meetodit kasutate, teisendatakse skannitud dokumendid mõnda elektroonilisse failivormingusse (nt PDF-failiks). Skannimisfunktsiooni abil saate mahukad paberdokumendid hõlpsasti failideks teisendada, et neid oleks lihtsam korraldada.
Seadme kasutamiseks skannerina peate esmalt tegema teatud ettevalmistused, sealhulgas installima arvutisse tarkvara. Lisateavet leiate vastavate draiverite või tarkvara kasutusjuhenditest veebijuhendi saidilt. Seadme ühendamiseks arvutiga võrgu kaudu peate seadme registreerima installitud tarkvaraga. Seadme skannerina kasutamise ettevalmistamine
Sõltuvalt kasutatud operatsioonisüsteemist ja skanneridraiveri versioonist või rakendusest võivad kuvad selles juhendis erineda teie kuvadest.

Põhitoimingute kasutamine

Dokumente saate skannida ja arvutisse salvestada seadme juhtpaneeli abil. Samuti saate dokumente salvestada USB-mäluseadmesse või saata meilimanustena.
 

Kvaliteedi parendamine

On toodud juhised selliste probleemide lahendamise kohta nagu „hägused fotod” või „tekst mitteloetav liiga paksu värvi tõttu paberil”.
 

Efektiivsus, töökindlus

Leiate juhised selle kohta, kuidas suurendada efektiivsust andmete ja kasulike seadistuste kirjelduste saatmisel.
 

Skannimine arvuti kaudu

Seadmesse asetatud dokumente saate skannida ka arvuti kaudu. Skannitud dokumendid salvestatakse arvutisse. Skannida saate nii seadmega kaasasoleva rakenduse MF Scan Utility kui ka mõne muu sobiva rakenduse (nt pildi- või tekstitöötlusrakenduse) kaudu.
 
Skannimine mobiilseadmetelt
Mobiilseadmete, nagu nutitelefonide või tahvelarvutite ühendamine selle seadmega võimaldab kiirelt ja hõlpsasti skannida selles seadmes seadistatud dokumente. Mobiilseadmega ühendamine
60KK-05F